Ένα εκατομμύριο ευρώ για startups στον διαγωνισμό myEUspace