Europejski przemysł kosmiczny spotka się w Kielcach – konferencja ERC 2019