Един милион евро за стартиращи компании в конкурса myEUspace