Szczyt cyfrowy ONZ 2021 - Dane satelitarne z obserwacji Ziemi motorem cyfrowej gospodarki