Platforma Przemysłu Przyszłości otrzyma 200 tysięcy euro dotacji na rozwój kompetencji z programu Erasmus+