Platforma Przemysłu Przyszłości z milionem złotych na szkolenie pracowników przyszłości