Ponad 40% odpadów nadających się do recyklingu wciąż trafia na wysypiska śmieci! Eko-rady na Święta