IT w transporcie – pozytywne rozpoczęcie 2021 roku