Zawody ERC platformą rozwoju kadr dla sektora kosmicznego w Polsce. Zbudują je SENER Polska i Politechnika Świętokrzyska.