Światowy lider technologiczny otwiera europejskie centrum Software Solutions w Polsce