realme ze wzrostem o 10685% i pozycją TOP 3 w Polsce po II kwartale 2021 roku